Քաղաքացիական իրավունքին առնչվող վեճերԾառայություններ


› Քաղաքացիական այլ
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Բանկային գործունեություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
› Վարչական այլ
› Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Այլ ծառայություններ


Հետադարձ Կապ


ՀՀ, ք. Երևան, Վերին Շենգավիթ, 2-րդ փողոց,1/2
Հեռ.: 091 30 90 00 | 094 02 50 02
091 32-97-22 | 077 32-97-22
E-mail: gulkanyangroup@rambler.ru
lerhov@mail.ru